LA CUSTÒDIA DEL TERRITORI
enero 24, 2021
Compartir noticia
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

w140429001

La Custòdia del Territori és un mecanisme de gestió basat en acords voluntaris entre els propietaris de finques de gran valor mediambiental i entitats diverses, que tenen com objectiu comú la protecció i conservació del territori. Els propietaris es comprometen a prendre mesures per a la protecció i el bon ús dels recursos naturals, culturals i paisatgístics de les seves finques i les entitats de custòdia els ofereixen tot el recolçament necessari per dur-les a terme, com assessorament tècnic, execució de projectes i gestió del territori.